Oherwydd y cyngor cyfredol ar y Coronafeirws rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau ein swyddfeydd

Fodd bynnag, mae ein holl staff wedi cael yr offer i weithio gartref ac rydym yn dal i wneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi mudiadau gwirfoddol yn ystod yr amser anodd hwn.

Ar hyn o bryd rydym yn gohirio hyfforddiant a digwyddiadau wyneb yn wyneb, ond byddwn yn parhau i ddarparu dysgu ar-lein lle bo hynny’n bosibl.

Cysylltwch â ni – hoffem glywed gennych

Defnyddiwch y ffurflen ymholiadau isod i’n helpu i arwain eich ymholiad – neu ffoniwch i siarad ag aelod o staff ar 0300 111 0124.

  Enw llawn*

  Rhif Cyswllt*

  E-bost*

  Neges*

  Er mwyn i ni fedru prosesu eich ymholiad rydym yn cofnodi’r data personol yr ydych yn ei ddarparu ar ein cronfa ddata. Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd i ddod o hyd i sut mae eich gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio, pwy all gael mynediad iddo, y seiliau cyfreithiol dros ddal eich gwybodaeth ac eich hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon.

  Ein hadrannau

  Hyfforddiant & digwyddiadau archebion@wcva.cymru
  Aelodaeth CGGC aelodaeth@wcva.cymru
  Grantiau CGGC a buddsoddi cymdeithasol cyllido@wcva.cymru, sic@wcva.cymru
  Cyngor ariannu cyllido@wcva.cymru
  Gwirfoddoli gwirfoddoli@wcva.cymru
  Llywodraethu & diogelu governance@wcva.cymru
  Ymholiadau cyffredinol help@wcva.cymru

  Canolfan y Cyfryngau

  Picture of a man in front of an event stand as viewed on a phone screen

  Oes gennych ymholiad y wasg neu gyfryngau? Yma gallwch ddod o hyd i gysylltiadau’r wasg a’r cyfryngau CGGC yn ogystal â’n banc adnoddau o ddatganiadau i’r wasg ac adnoddau cyfryngau.

  Darllewnch fwy

  Ein swyddfeydd

  Caerdydd (Prif Swyddfa)

  Un Rhodfa’r Gamlas
  Heol Dumballs
  Caerdydd
  CF10 5BF

  Darganfod ein swyddfa

  Gorsaf drenau agosaf: Bae Caerdydd

  Aberystwyth

  Yr Hen Gwfaint
  Ffordd Llanbadarn
  Aberystwyth
  SY23 1EY

  Darganfod ein swyddfa

  Gorsaf drenau agosaf: Aberystwyth

  Abergele

  Morfa Gele
  Parc Busnes Gogledd Cymru
  Cae Eithin
  Abergele
  LL22 8LJ

  Darganfod ein swyddfa

  Gorsaf drenau agosaf: Abergele & Pensarn