Oherwydd y cyngor cyfredol ar y Coronafeirws rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau ein swyddfeydd

Fodd bynnag, mae ein holl staff wedi cael yr offer i weithio gartref ac rydym yn dal i wneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi mudiadau gwirfoddol yn ystod yr amser anodd hwn.

Ar hyn o bryd rydym yn gohirio hyfforddiant a digwyddiadau wyneb yn wyneb, ond byddwn yn parhau i ddarparu dysgu ar-lein lle bo hynny’n bosibl.

Cysylltwch â ni – hoffem glywed gennych

Defnyddiwch y ffurflen ymholiadau isod i’n helpu i arwain eich ymholiad – neu ffoniwch i siarad ag aelod o staff ar 0300 111 0124.

Enw llawn*

Rhif Cyswllt*

E-bost*

Neges*

Er mwyn i ni fedru prosesu eich ymholiad rydym yn cofnodi’r data personol yr ydych yn ei ddarparu ar ein cronfa ddata. Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd i ddod o hyd i sut mae eich gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio, pwy all gael mynediad iddo, y seiliau cyfreithiol dros ddal eich gwybodaeth ac eich hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth hon.

Ein hadrannau

Hyfforddiant & digwyddiadau archebion@wcva.cymru
Aelodaeth CGGC aelodaeth@wcva.cymru
Grantiau CGGC a buddsoddi cymdeithasol cyllido@wcva.cymru, sic@wcva.cymru
Cyngor ariannu cyllido@wcva.cymru
Gwirfoddoli gwirfoddoli@wcva.cymru
Llywodraethu & diogelu governance@wcva.cymru
Llogi ystafell reception@wcva.cymru
Ymholiadau cyffredinol help@wcva.cymru

Canolfan y Cyfryngau

Picture of a man in front of an event stand as viewed on a phone screen

Oes gennych ymholiad y wasg neu gyfryngau? Yma gallwch ddod o hyd i gysylltiadau’r wasg a’r cyfryngau CGGC yn ogystal â’n banc adnoddau o ddatganiadau i’r wasg ac adnoddau cyfryngau.

Darllewnch fwy

Ein swyddfeydd

Caerdydd (Prif Swyddfa)

Tŷ Baltig
Mount Stuart Square
Caerdydd
CF10 5FH

Darganfod ein swyddfa

Gorsaf drenau agosaf: Bae Caerdydd

Aberystwyth

Yr Hen Gwfaint
Ffordd Llanbadarn
Aberystwyth
SY23 1EY

Darganfod ein swyddfa

Gorsaf drenau agosaf: Aberystwyth

Rhyl

Neuadd Morfa
Bath Street
Rhyl
LL18 3EB

Darganfod ein swyddfa

Gorsaf drenau agosaf: Rhyl

Llogi Ystafell

Pobl yn eistedd o gwmpas bwrdd yn gwenu

Chwilio am y lleoliad perffaith am bris rhesymol ar gyfer eich cynhadledd, cyfarfod neu sesiwn hyfforddiant? Mae gan CGGC ystod o ystafelloedd i’w llogi yn Aberystwyth, Rhyl a Chaerdydd i elusennau ar gyllideb.

Cysylltwch â ni