Penarth pier

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am hyfforddiant am ddim wedi’i ymestyn

Cyhoeddwyd : 27/05/22 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Gall mudiadau treftadaeth neu fudiadau sy’n cynnal prosiect treftadaeth yng Nghymru wneud cais am yr ail gylch o gymorth hyfforddiant trwy Catalydd Cymru. Mae’r ffenestr ymgeisio ar agor nawr tan 13 Mehefin 2022.

Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion yn rhoi cymorth i fudiadau treftadaeth micro, bach a chanolig neu fudiadau sy’n cynnal prosiect treftadaeth ehangu eu ffrydiau incwm a chyrraedd cynulleidfaoedd a phobl newydd. Mae lleoedd ar gael o hyd ar gyfer cam cymorth hyfforddi am ddim y prosiect newydd. Mae’r ffenestr ymgeisio ar gyfer yr ail garfan hyfforddi (12 lle) ar agor nawr tan 13 Mehefin 2022.

Mae pedwar diwrnod o gymorth hyfforddi trylwyr am ddim ar gael i  o fudiadau ar bynciau fel llywodraethu, cynllunio busnes a chynhyrchu incwm i helpu i wella gwydnwch mudiadau a’u gallu i ymdopi â newid.

Wedi’i chyllido gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, mae CGGC yn rhedeg prosiect Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion mewn partneriaeth â Cwmpas, a elwid yn Ganolfan Cydweithredol Cymru cyn hyn. Caiff y prosiect hefyd ei gefnogi gan y Tîm Cymorth Lleiafrifoedd & leuenctid Cymru, Anabledd Cymru a Pride Cymru.

Yn unol â Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, mae ein diffiniad o ‘dreftadaeth’ yn cynnwys y canlynol:

  • Adeiladau Hanesyddol a Henebion
  • Treftadaeth Gymunedol – ee prosiect sy’n canolbwyntio ar ardal leol er mwyn gwella/adfer/dehongli’r amgylchedd naturiol neu adeiledig
  • Diwylliannau ac Atgofion – ee dathlu diwylliannau amrywiol drwy brosiectau celfyddydol/hanes llafar
  • Tirweddau a Threftadaeth Naturiol
  • Diwydiannol, Morol a Thrafnidiaeth
  • Casgliadau (gan gynnwys Amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac Archifdai)

RHAGOR O WYBODAETH AC YMGEISIO

Am ragor o fanylion ar sut i ymgeisio, ewch i dudalen Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion.

Noder, mae amseru’r pedwar diwrnod o hyfforddiant yn hyblyg a gellir eu cynnal dros wyth mis.

Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol ynghylch y cyfle hyfforddi cyn penderfynu a ddylech chi ymgeisio neu beidio, cysylltwch:

Siobhan Hayward, Swyddog Catalydd Cymru yn shayward@wcva.cymru.

Os hoffech gael yr wybodaeth ddiweddaraf am gategorïau eraill prosiect Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion tanysgrifiwch i’n cylchlythyr yma.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 16/02/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Cynllun gweithlu yn chwilio am fewnwelediad i rôl gwirfoddolwyr mewn lleoliadau iechyd meddwl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 11/12/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Dangos effaith CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/11/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Newidiadau i ardrethi busnes ar gyfer elusennau yng Nghymru

Darllen mwy