Lefel aelodaeth newid

Rydych chi wedi dewis y lefel incwm £0 – £50,000.

For organisations with an annual income of between £0 – £50,000

Y tâl aelodaeth yw am ddim.

Daw’r aelodaeth i ben ar ôl 1 blwyddyn.

Oes gennych gôd gwahoddiad mudiad?


Gwybodaeth am y cyfrif Eisoes gyda chyfrif? Mewngofnodwch yma

GADEWCH YN WAG

More Information

Ffurflen Gais

Wrth gwblhau’r ffurflen hon, byddwch yn cael eich adnabod fel y person cyswllt ar gyfer aelodaeth WCVA eich mudiad. Os bydd y cyswllt yn newid yn ystod y flwyddyn, cofiwch roi gwybod i ni.
Os na allwch dalu gyda cherdyn ar-lein, cysylltwch ar aelodaeth@wcva.cymru cyn llenwi'r ffurflen hon a byddwn yn trefnu anfonebu.
Cysylltwch â aelodaeth@wcva.cymru i gael eich cod gostyngiad o 20%.
Defnyddio’ch gwybodaeth bersonol
Er mwyn i ni roi gwybod i chi am ein gwasanaethau i aelodau, cyrsiau hyfforddi, e-fwletinau, digwyddiadau a chylchlythyron, ac i weinyddu cyfrifon aelodau a phartneriaid, cofnodir eich gwybodaeth mewn cronfa ddata. Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd i gael gwybod sut y bydd eich data'n cael ei ddefnyddio, pwy all gael mynediad ato, y seiliau cyfreithlon dros ddal eich gwybodaeth a'ch hawliau mewn perthynas â'r wybodaeth hon.
I dalu gyda cherdyn neu gyda chyfrif PayPal cliciwch ar y botwm "check out with PayPal" yma.