menyw yn siarad ar ffon a defnyddio laptop

Prawf ddarllen am ddim o Gomisiynydd y Gymraeg

Cyhoeddwyd : 26/05/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Mae swyddfa Comisiynydd y Gymraeg yn cynnig prawf ddarllen am ddim o dan 1000 o eiriau i fudiadau gwirfoddol yn ystod y flwyddyn.

DIWEDDARIAD: Yn dilyn derbyniad eithriadol o’r cynnig cyfieithu am ddim, o 1 Mehefin byddant yn newid yn ôl i gynnig eu gwasanaeth prawf ddarllen gwych – 1000 o eiriau dros y flwyddyn am ddim.

Yn ystod y cyfnod yma, rydym yn ymwybodol fod nifer o sefydliadau trydydd sector yn gorfod ymateb yn gyflym i sefyllfa sy’n newid o hyd. Rydym yn gwybod fod nifer ohonoch yn awyddus i gyfathrebu’n ddwyieithog, ond angen ychydig o gymorth i baratoi negeseuon yn Gymraeg ar fyr rybudd.

Mae tîm Hybu Comisiynydd y Gymraeg yn cynnig cynllun prawf ddarllen i’r sector gwirfoddol. Gall y tîm prawf ddarllen hyd at 1000 o eiriau i chi am ddim yn ystod y flwyddyn. Anfonwch y gwaith at hybu@comisiynyddygymraeg.cymru.

Gallant hefyd gynnig cyngor a chymorth pellach i chi o safbwynt cynllunio’ch defnydd o’r Gymraeg yn ôl yr arfer – mae’r tîm yn dal i weithio o adre.

Cysylltwch â nhw hefyd i ddysgu am gymorth ychwanegol sydd ar gael, er enghraifft cynllun newydd Helo Blod gan Lywodraeth Cymru, fydd yn cynnig cyfieithu a gwirio testun am ddim.

Mwy o wybodaeth am Helo Blod

Mae Helo Blod yn wasanaeth cyfieithu a chynghori Cymraeg cyflym a chyfeillgar i helpu busnesau a mudiadau gwirfoddol i ddefnyddio mwy o Gymraeg. Ac mae ar gael am ddim.

Gall Helo Blod gyfieithu hyd at 500 gair i’r Gymraeg y mis i’ch busnes, yn rhad ac am ddim. Gallant hefyd wirio 1000 gair o Gymraeg am ddim rydych chi wedi rhoi cynnig ar ysgrifennu eich hun y flwyddyn.

Yn olaf, gall Helo Blod gynnig cyngor ymarferol, arweiniad a chymorth i helpu i ti ddefnyddio ychydig (neu lawer) o Gymraeg yn dy fudiad – hyd at 10 ymholiad fesul mis calendr.

Darganfyddwch fwy ar wefan Helo Blod.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 12/07/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Lansio Porth Data newydd a gwell i’r Sector Gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/07/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Gwybodaeth a chymorth |

Rôl gwirfoddoli mewn cartrefi gofal yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/07/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Rôl y sector gwirfoddol mewn iechyd a gofal yng Nghymru

Darllen mwy