The audience at WCVA's AGM and Annual Lecture 2019. People are sat in rows and a man an woman at the forefront of the photo are smiling

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) a darlith flynyddol CGGC

Cyhoeddwyd : 29/09/20 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau |

Bydd ein CCB a’n darlith flynyddol yn cael eu cynnal ar-lein ym mis Tachwedd, gan gynnwys siaradwyr gwadd gwych, cyfleoedd rhwydweithio, a’r ddarlith eleni a gyflwynwyd gan Danny Sriskandarajah, Prif Swyddog Gweithredol Oxfam.

Mae’n bleser gan CGGC gyhoeddi y bydd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) a’n darlith flynyddol yn cael eu cynnal ar-lein eleni ar ddydd Iau 19 Tachwedd 2020 rhwng 12 pm a 3 pm.

Mae’r CCB a’r ddarlith flynyddol yn rhad ac am ddim i’w mynychu ond maent ar gyfer aelodau CGGC yn unig (rhagor o wybodaeth isod).

BETH I’W DDISGWYL

CCB

Bydd ein CCB yn cael ei gynnal rhwng 12 pm ac 1 pm a bydd yn cynnwys uchafbwyntiau adroddiad blynyddol CGGC, yr adroddiad ariannol, dau siaradwr gwadd rhagorol o Beiciau Gwaed a Cyfrwng, uchafbwyntiau ein hymgyrch #NidGwobrauElusennauCymru ym mis Hydref a mwy.

Noder, er bod croeso cynnes i nifer o fynychwyr o’r un mudiad, dim ond un ohonynt gaiff bleidleisio ar benderfyniadau ar ran yr aelod-fudiad.

Rhwydweithio

Yn dilyn yr CCB, bydd cyfleoedd i ymuno â rhith amserau cinio rhwydweithio rhwng 1 pm a 2 pm. Bydd gennym nifer o sesiynau rhwydweithio amser cinio, 20 munud o hyd, ar wahanol bynciau, a bydd y rhain yn cael eu cynnal ar y cyd gan rai o’n haelodau staff ac ymddiriedolwyr arbenigol.

Mae croeso i’r holl aelodau alw i mewn i unrhyw un o’r sesiynau hyn a chael sgwrs anffurfiol neu ofyn unrhyw gwestiynau y gallai fod ganddynt. Y themâu fydd: grantiau, adferiad gwyrdd, Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, cyllid Ewropeaidd, cyllid ac ymgysylltu ieuenctid. Bydd y dolenni i’r ystafelloedd ar wahân hyn wedi’u cynnwys yn yr e-bost ymuno.

Darlith flynyddol 2020

Yn olaf, byddwn ni’n dod â’r prynhawn i ben gyda’n darlith flynyddol gyffrous rhwng 2 pm a 3 pm. Eleni, mae’n bleser o’r mwyaf gennym gyhoeddi y bydd Danny Sriskandarajah, Prif Swyddog Gweithredol Oxfam, yn cyflwyno’r ddarlith ‘Sut gall elusen fyd-eang gyflenwi’n lleol’.

Ar ôl y ddarlith, bydd sesiwn holi ac ateb agored gyda’r rheini sy’n bresennol. Nid oes rhaid i chi ymuno â ni am y tair awr gyfan, ond byddai’n hyfryd pe baech chi’n gallu cymryd rhan lle bynnag y bo’n bosibl.

ARCHEBWCH EICH LLE

Os ydych yn aelod o CGGC gallwch archebu eich lle ar-lein yma.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag Amber bookings@wcva.cymru. 

Os na allwch ddod i’r AGM a hoffech benodi dirprwy i fynychu ar eich rhan, llenwch y ffurflen ddirprwy yma a’i dychwelyd erbyn dydd Gwener 13 Tachwedd 2020.

AELODAETH CGGC

Digwyddiadau i aelodau yn unig yw’r CCB a’r ddarlith flynyddol. Noder, os byddwch chi’n cofrestru heb eich bod yn aelod, ni fyddwch yn derbyn e-bost ymuno ar y diwrnod.

Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim i mudiadau sydd ag incwm blynyddol o £50,000 neu lai, ac fel arall mae’n dechrau ar £30 y flwyddyn yn unig. I gael rhagor o wybodaeth am sut i ddod yn aelod, ewch i’n tudalen aelodaeth. Os nad ydych chi’n siŵr a yw eich mudiad yn aelod o CGGC ar hyn o bryd, cysylltwch â ni yn bookings@wcva.cymru.

Adnoddau

Categori | Heb gategori |

CGGC – adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol 2021/22

Categori |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/wcva/ET0KZV18/htdocs/wcva2021/wp-content/themes/designdough/components/flex/content-downloads.php on line 61

Categori |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/wcva/ET0KZV18/htdocs/wcva2021/wp-content/themes/designdough/components/flex/content-downloads.php on line 61

Mwy o adnoddau

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 04/06/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau |

Edrychwch ar hyfforddiant diogelu gydag CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 28/05/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – un wythnos i fynd!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 23/02/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Rhaglen datblygu arweinyddiaeth am ddim i’r sector gwirfoddol

Darllen mwy