Mae Cadeirydd WCVA, Peter Davies a Phrif Weithredwr WCVA, Ruth Marks, yn siarad yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2019 WCVA a darlith flynyddol

AGM a the prynhawn CGGC 2022

Cyhoeddwyd : 20/10/22 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Bydd ein AGM yn cael ei gynnal wyneb yn wyneb ym mis Tachwedd, gyda dau siaradwr gwadd gwych a chyfle i’n haelodau rwydweithio dros de prynhawn.

Mae’n bleser gan CGGC gyhoeddi y bydd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM) yn cael ei gynnal wyneb yn wyneb eleni ar ddydd Iau 17 Tachwedd 2022 am 1.45 pm yn swyddfa CGGC, Un Rhodfa’r Gamlas, Heol Dumballs, Caerdydd CF10 5BF.

Mae’r AGM a’r te prynhawn yn rhad ac am ddim i’w fynychu ond ar gyfer aelodau CGGC yn unig (rhagor o wybodaeth isod).

BETH I’W DDISGWYL

AGM

Bydd ein AGM yn cael ei gynnal rhwng 1.45 pm a 3.15 pm a bydd yn cynnwys uchafbwyntiau adroddiad blynyddol CGGC a’n hadroddiad ariannol diwedd blwyddyn 2021/22, ynghyd â dau siaradwr gwadd rhagorol, Heddyr Gregory, Swyddog y Wasg, Shelter Cymru a Momena Ali, Sylfaenydd y Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig.

Bydd y pum ymgeisydd llwyddiannus yn etholiad/pleidlais ein Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cael eu cyhoeddi yn ein AGM.

Noder, er bod croeso cynnes i nifer o fynychwyr o’r un mudiad, dim ond un ohonynt gaiff bleidleisio ar benderfyniadau ar ran yr aelod-fudiad.

Rhwydweithio

Yn union ar ôl yr AGM, bydd cyfle i ymuno â ni am de prynhawn rhwng 3.15 pm a 5 pm.

ARCHEBWCH EICH LLE

Os ydych yn aelod o CGGC gallwch archebu eich lle ar-lein yma.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Kate Gobir kgobir@wcva.cymru.

Os na allwch ddod i’r AGM a hoffech benodi dirprwy i ddod ar eich rhan, llenwch y ffurflen ddirprwy hon a’i dychwelyd erbyn 10 am ddydd Mercher 16 Tachwedd 2022.

AELODAETH CGGC

Digwyddiadau i aelodau yn unig yw’r AGM a’r ddarlith flynyddol. Noder, os byddwch chi’n cofrestru heb fod yn aelod, ni fyddwch yn derbyn e-bost ymuno ar y diwrnod.

Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim i fudiadau ag incwm blynyddol o £50,000 neu lai, ac fel arall yn dechrau ar £32 y flwyddyn yn unig. I gael rhagor o wybodaeth am sut i ddod yn aelod, ewch i’n tudalen aelodaeth. Os nad ydych chi’n siŵr a yw eich mudiad yn aelod o CGGC ar hyn o bryd, cysylltwch â ni yn aelodaeth@wcva.cymru.

Resources

Categori | Heb gategori |

Agenda CCB CGGC 2022

Categori | Heb gategori |

Cofnodion CCB CGGC 2021

Categori | Heb gategori |

CGGC – adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol 2021/22

Categori | Heb gategori |

CCB CGGC 2022 – Penderfyniad 1

Mwy o adnoddau

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 05/06/23 | Categorïau: Gwirfoddoli | Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Dathlwch wirfoddolwyr ysbrydoledig yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr 2023

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 11/05/23 | Categorïau: Gwirfoddoli | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Hyfforddiant am ddim i wirfoddolwyr ddatblygu eu sgiliau

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 23/02/23 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Diweddariad gofod3 2023

Darllen mwy