Mae Cadeirydd WCVA, Peter Davies a Phrif Weithredwr WCVA, Ruth Marks, yn siarad yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2019 WCVA a darlith flynyddol

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM) a darlith flynyddol CGGC

Cyhoeddwyd : 25/10/21 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Bydd ein AGM a’n darlith flynyddol yn cael eu cynnal ar-lein ym mis Tachwedd, gan gynnwys siaradwyr gwadd gwych, cyfleoedd rhwydweithio, a’r ddarlith am eleni a fydd yn cael ei chyflwyno gan Katherine Trebeck, cyd-sylfaenydd a Chynghorydd Eirioli Strategol, y Gynghrair Economi Llesiant a chyd-sylfaenydd WEAll Scotland.

Mae’n bleser gan CGGC gyhoeddi y bydd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM) a’n darlith flynyddol yn cael eu cynnal ar-lein eleni ar ddydd Iau 18 Tachwedd 2021 rhwng 12 pm a 3 pm.

Mae’r AGM a’r ddarlith flynyddol yn rhad ac am ddim i’w mynychu ond maen nhw ar gyfer aelodau CGGC yn unig (rhagor o wybodaeth isod).

BETH I’W DDISGWYL

AGM

Bydd ein AGM yn cael ei gynnal rhwng 12pm ac 1pm a bydd yn cynnwys uchafbwyntiau adroddiad blynyddol CGGC, yr adroddiad ariannol a dau siaradwr gwadd rhagorol, Sian Lewis Prif Weithredwraig yr Urdd ac Ewan Hilton Prif Weithredwr Platfform. Bydd bwrsari Walter Dickie hefyd yn cael ei lansio yn yr AGM.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn etholiad ein Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cael eu cyhoeddi yn yr AGM.

Noder, er bod croeso cynnes i nifer o fynychwyr o’r un mudiad, dim ond un ohonynt gaiff bleidleisio ar benderfyniadau ar ran yr aelod-fudiad.

Rhwydweithio

Yn dilyn yr AGM, bydd cyfleoedd i ymuno ag amserau cinio rhwydweithio rhithiol rhwng 1 pm a 2 pm. Bydd gennym nifer o sesiynau rhwydweithio amser cinio, 20 munud o hyd, ar wahanol bynciau, a bydd y rhain yn cael eu cynnal ar y cyd gan rai o’n haelodau staff ac ymddiriedolwyr arbenigol.

Darlith flynyddol 2021 – ‘Newid ein heconomi i newid ein dyfodol: ail-ddychmygu ble mae angen newid’

Yn olaf, byddwn ni’n dod â’r prynhawn i ben gyda’n darlith flynyddol gyffrous rhwng 2 pm a 3 pm. Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Katherine Trebeck, cyd-sylfaenydd a Chynghorydd Eirioli Strategol, y Gynghrair Economi Llesiant a chyd-sylfaenydd WEAll Scotland, yn cyflwyno’r ddarlith ‘Newid ein heconomi i newid ein dyfodol: ail-ddychmygu ble mae angen newid’.

Ar ôl y ddarlith, bydd sesiwn holi ac ateb agored gyda’r rheini sy’n bresennol.

Nid oes rhaid i chi ymuno â ni am y tair awr gyfan, ond byddai’n hyfryd pe baech chi’n gallu cymryd rhan lle bynnag y bo’n bosibl.

ARCHEBWCH EICH LLE

Os ydych yn aelod o CGGC gallwch archebu eich lle ar-lein yma.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Kate Gobir kgobir@wcva.cymru.

Os na allwch ddod i’r AGM a hoffech benodi dirprwy i ddod ar eich rhan, llenwch y ffurflen ddirprwy hon a’i dychwelyd erbyn 10 am ddydd Mercher 17 Tachwedd 2021.

AELODAETH CGGC

Digwyddiadau i aelodau yn unig yw’r AGM a’r ddarlith flynyddol. Noder, os byddwch chi’n cofrestru heb fod yn aelod, ni fyddwch yn derbyn e-bost ymuno ar y diwrnod.

Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim i fudiadau ag incwm blynyddol o £50,000 neu lai, ac fel arall yn dechrau ar £32 y flwyddyn yn unig. I gael rhagor o wybodaeth am sut i ddod yn aelod, ewch i’n tudalen aelodaeth. Os nad ydych chi’n siŵr a yw eich mudiad yn aelod o CGGC ar hyn o bryd, cysylltwch â ni yn aelodaeth@wcva.cymru.

Resources

Categori | Heb gategori |

Agenda CCB CGGC 2021

Categori | Heb gategori |

Cofnodion CCB CGGC 2020

Categori | Heb gategori |

CGGC – adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol 2020/21

Categori | Heb gategori |

CCB CGGC – Penderfyniad 1

Mwy o adnoddau

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 29/07/22 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

CGGC yn yr Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 01/06/22 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Hyfforddiant sgiliau digidol am ddim yn cael ei ddarparu yn Gymraeg

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 09/05/22 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau |

Newid: cyfres ddigwyddiadau digidol

Darllen mwy