Cwrs eco-llythrennedd Nabod Natur am ddim

Cwrs eco-llythrennedd Nabod Natur am ddim

Cyhoeddwyd : 06/02/23 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau |

Mae Cynnal Cymru yn cynnig hyfforddiant ar-lein am ddim i fudiadau gwirfoddol sy’n ymdrin â sut mae’r amgylchedd naturiol yn gweithio, y bygythiadau y mae’n ei wynebu, a sut gall pob un ohonom ni helpu natur i ffynnu.

Mae Cynnal Cymru – Sustain Wales yn falch iawn o gynnig 120 lle, am ddim, ar eu cwrs Eco-llythrennedd Trefol Nabod Natur i unrhyw un sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli gyda grŵp cymunedol neu fudiad gwirfoddol yn yr ardaloedd ar hyd prif linell Rheilffordd y Great Western – Abertawe, Castell-nedd, Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Chasnewydd.

Rhaglen ddysgu ar-lein yw Nabod Natur – Nature Wise sy’n eich addysgu ar sut mae’r amgylchedd naturiol yn gweithio, y bygythiadau y mae’n ei wynebu a sut gall pob un ohonom ni helpu natur i ffynnu, hyd yn oed mewn mannau trefol. Bydd cyfranogwyr yn dysgu am sut mae natur yn gweithio ac am y bygythiadau y mae’n ei hwynebu. Byddant hefyd yn datblygu cynlluniau gweithredu ar gyfer eu hunain neu eu grwpiau, gan ddefnyddio eu gwybodaeth er budd bywyd gwyllt a chynefinoedd.

BETH I’W DDISGWYL

Bydd deg cwrs yn cael eu cynnal rhwng Hydref 2022 a Mawrth 2023, lle bydd y cyfranogwyr yn ymuno â dwy sesiwn ar-lein, gydag ymrwymiad amser o bum awr ar y mwyaf. Bydd y rheini sy’n cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn derbyn tystysgrif.

Mae cyn-fynychwyr Nabod Natur o bob lliw a llun wedi dweud bod y cwrs wedi rhoi’r cymhelliad iddynt gynnwys camau adfer natur yn eu bywydau bob dydd. Mae hefyd wedi rhoi’r hyder iddynt rannu mewnwelediadau a gwybodaeth am yr argyfwng natur gyda’r rheini o’u cwmpas.

Eglurodd gwirfoddolwr o Lwybr Natur yr Hendy sut oedd y cwrs wedi ‘taflu goleuni ar yr angen i frwydro dros fyd natur a chadwraeth, ac wedi rhoi’r awydd iddi wneud hyn’, ac roedd Llysgennad Newid Hinsawdd o Sefydliad y Merched yn ‘llawn cyffro i rannu’r holl wybodaeth wych hon gyda’r aelodau, er mwyn eu hannog i fod yn fwy ystyriol o fyd natur.’

Gellir cynnig y lleoedd hyn am ddim diolch i gyllid gan Gronfa Gymunedol Rheilffordd y Great Western (Saesneg yn unig).

DYDDIADAU SYDD AR ÔL

  1. Dydd Llun 6 Chwefror 2023, 1.30pm – 4pm A Dydd Mercher 8 Chwefror 2023, 1.30pm – 4pm
  2. Dydd Mawrth 14 Chwefror 2023, 10am – 12.30pm A Dydd Iau 16 Chwefror 2023, 10am – 12.30pm
  3. Dydd Mawrth 28 Chwefror 2023 10am – 12.30pm A Dydd Iau 2 Mawrth 2023, 10am – 12.30pm
  4. Dydd Mawrth 14 Mawrth 2023, 10am – 12.30pm A Dydd Iau 16 Mawrth 2023, 10am – 12.30pm
  5. Dydd Llun 20 Mawrth 2023, 1.30pm – 4pm A Dydd Mercher 22 Mawrth 2023, 1.30pm – 4pm

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cynnal Cymru (tudalen Saesneg yn unig).

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 04/06/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau |

Edrychwch ar hyfforddiant diogelu gydag CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 28/05/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – un wythnos i fynd!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 23/02/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Rhaglen datblygu arweinyddiaeth am ddim i’r sector gwirfoddol

Darllen mwy