Mae grŵp o wirfoddolwyr hapus yn sefyll gyda'i gilydd y tu allan, gan godi eu breichiau a gwenu

Cofiwch y dyddiad – Mae’r Wythnos Gwirfoddolwyr yn dathlu 40 mlynedd yr haf hwn

Cyhoeddwyd : 29/01/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Mae’r Wythnos Gwirfoddolwyr, yr wythnos sy’n dathlu’r cyfraniad amhrisiadwy y mae miliynau o wirfoddolwyr yn ei wneud i gymdeithas bob dydd, yn dathlu 40 mlynedd eleni.

Digwyddiad blynyddol yw’r *Wythnos Gwirfoddolwyr, lle y mae elusennau, grwpiau gwirfoddol, mudiadau cymdeithasol a gwirfoddolwyr eu hunain yn dod ynghyd i gydnabod yr effaith anhygoel y mae gwirfoddoli yn ei chael mewn cymunedau ar hyd a lled y DU.

Eleni, rydyn ni’n dathlu 40 mlynedd o’r Wythnos Gwirfoddolwyr, a chyda phartneriaid ledled y DU, gallwn ni gadarnhau y bydd dathliadau 2024 yn lansio ar ddydd Llun 3 Mehefin 2024 ac yn parhau hyd ddydd Sul 9 Mehefin 2024.

WYTHNOS GWIRFODDOLWYR 2024

Mae gwirfoddoli yn adeiladu cysylltiadau, yn tyfu sgiliau ac yn rhoi yn ôl i gymdeithas. A gwelwyd ei fod hefyd yn dda i lesiant gwirfoddolwyr.

I helpu i wneud yn siŵr bod mwy o bobl yn gallu cymryd rhan, rydyn ni wedi newid dyddiad lansio’r Wythnos Gwirfoddolwyr i’r dydd Llun cyntaf ym mis Mehefin, gan ddechrau ar ddiwrnod o’r wythnos. Eleni, bydd y gyfres wythnos gyfan hon o ddigwyddiadau yn dechrau ar ddydd Llun 3 Mehefin 2024.

Fel rhan o’r Wythnos Gwirfoddolwyr eleni, bydd gennym ni hefyd *yr Help Llaw Mawr rhwng dydd Gwener 7 Mehefin a dydd Sul 9 Mehefin 2024. Mae hwn yn gyfle gwych arall i bobl o bob cwr o’r DU ddod ynghyd a phrofi pa mor werth chweil y gall gwirfoddoli fod.

MWY AM YR WYTHNOS GWIRFODDOLWYR

Caiff yr Wythnos Gwirfoddolwyr ei threfnu gan Fforwm Gwirfoddoli’r DU, sef partneriaeth rhwng *NCVO (Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol), CGGC, *Volunteer Scotland a *Volunteer Now.

Bob blwyddyn, mae cannoedd o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal, ar-lein ac wyneb yn wyneb, i ddathlu’r Wythnos Gwirfoddolwyr a’r amrediad enfawr o ffyrdd y mae gwirfoddolwyr yn rhoi o’u hamser. Yr un fydd yr achos eleni. Bydd amrywiaeth eang o weithgareddau yn digwydd ledled Cymru a gweddill y DU, o ddigwyddiadau recriwtio gwirfoddolwyr a diwrnodau agored i ddigwyddiadau dathlu a chydnabod.

Bydd rhagor o wybodaeth ac adnoddau brandio newydd, gan gynnwys logo newydd, ar gael yn fuan yn: *volunteersweek.org.

*Gwefannau Saesneg yn unig

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 06/06/24 | Categorïau: Gwirfoddoli |

‘Fe es i o fod yr un mwyaf swil i fod yn geffyl blaen’

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 03/06/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/03/24 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Pobl ifanc yn arwain y ffordd

Darllen mwy