Mae dyn mewn siaced sy'n dal llechen yn traddodi darlith i bobl yn eistedd

CGGC yn croesawu ymestyn y bleidlais

Cyhoeddwyd : 13/01/20 | Categorïau: Dylanwadu |

Mae CGGC wedi ymateb i’r ymgynghoriad ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

Rydym wedi nodi fel a ganlyn:

  • Rydym yn croesawu ymestyn y bleidlais i bobl ifanc 16 ac 17 oed ac i ddinasyddion tramor sy’n preswylio’n gyfreithlon yng Nghymru, ond gallai newidiadau i drefniadau etholiadol awdurdodau lleol beri dryswch.
  • Rhaid ystyried yn rhagor sut y bydd pobl yn cael eu hychwanegu at y Gofrestr Etholiadol.
  • Rhaid cynnwys cymunedau yn y broses o ddatblygu Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd.
  • Nid yw’n glir eto sut y disgwylir i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol weithio ochr yn ochr â Chyd-bwyllgorau Corfforedig.
  • Rhaid i sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau ar draws rhanbarthau fod yn rhan o unrhyw benderfyniad i uno awdurdodau lleol

Gallwch ddarllen yr ymateb yn ei gyfanrwydd yma.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 25/03/24 | Categorïau: Dylanwadu |

Awgrymiadau Mark Drakeford ar gyfer dylanwadu ar bolisïau’r llywodraeth

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 16/02/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Cynllun gweithlu yn chwilio am fewnwelediad i rôl gwirfoddolwyr mewn lleoliadau iechyd meddwl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/02/24 | Categorïau: Cyllid | Dylanwadu |

Cronfa allweddol ar gyfer gweithredu cymunedol ar yr hinsawdd mewn perygl

Darllen mwy