Mae dyn mewn siaced sy'n dal llechen yn traddodi darlith i bobl yn eistedd

CGGC yn croesawu ymestyn y bleidlais

Cyhoeddwyd : 13/01/20 | Categorïau: Dylanwadu |

Mae CGGC wedi ymateb i’r ymgynghoriad ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

Rydym wedi nodi fel a ganlyn:

  • Rydym yn croesawu ymestyn y bleidlais i bobl ifanc 16 ac 17 oed ac i ddinasyddion tramor sy’n preswylio’n gyfreithlon yng Nghymru, ond gallai newidiadau i drefniadau etholiadol awdurdodau lleol beri dryswch.
  • Rhaid ystyried yn rhagor sut y bydd pobl yn cael eu hychwanegu at y Gofrestr Etholiadol.
  • Rhaid cynnwys cymunedau yn y broses o ddatblygu Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd.
  • Nid yw’n glir eto sut y disgwylir i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol weithio ochr yn ochr â Chyd-bwyllgorau Corfforedig.
  • Rhaid i sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau ar draws rhanbarthau fod yn rhan o unrhyw benderfyniad i uno awdurdodau lleol

Gallwch ddarllen yr ymateb yn ei gyfanrwydd yma.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 04/11/22 | Categorïau: Cyllid | Dylanwadu |

Cyllid yr UE yng Nghymru – gwaddol i beidio ag anghofio

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 16/10/22 | Categorïau: Dylanwadu |

Llywodraeth Cymru yn ystyried rôl gwirfoddolwyr yn y maes gofal cymdeithasol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 02/03/22 | Categorïau: Dylanwadu |

Bydd y Ddeddf Elusennau yn arwain at newidiadau i elusennau yng Nghymru

Darllen mwy