A oes gennych chi ymholiad gan y wasg neu’r cyfryngau? Yma, byddwch chi’n gweld cysylltiadau gwasg a chyfryngau CGGC yn ogystal â’n banc adnoddau o ddatganiadau i’r wasg ac adnoddau ar gyfer y cyfryngau.

GWYBODAETH YNGLŶN AG ELUSENNAU YNG NGHYMRU

A ydych chi’n chwilio am wybodaeth ynglŷn ag elusennau yng Nghymru?  Mae gennym ni ystadegau a straeon o lwyddiant ynglŷn â sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru, fel elusennau, mentrau cymdeithasol a grwpiau cymdeithasol.

Mae ein Porth Data’r Trydydd Sector yn darparu ystadegau sydd wedi cael eu diweddaru yn rheolaidd ynglŷn â’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

CYSYLLTIADAU ALLWEDDOL

Simon Dowling
Rheolwr Cyfathrebu
029 2043 6596
sdowling@wcva.cymru

Hedd Thomas
Pennaeth Ymgysylltu
029 2043 1728
hthomas@wcva.cymru

Marc Jones
Swyddog Cynnwys Digidol TSSW
029 2043 1722
marcjones@wcva.cymru

Adnoddau ar gyfer y Cyfryngau

Categori | Heb gategori |

Datganiad i’r wasg: Ysgrifennydd Gwladol Cymru i Annerch Uwchgynhadledd Cymdeithas Sifil 4 Gwlad

Categori | Heb gategori |

Datganiad i’r wasg: CGGC yn cyhoeddi Prif Weithredwr newydd

Categori | Heb gategori |

Datganiad i’r wasg: Cymru yn wynebu argyfwng gwirfoddolwyr

Categori | Heb gategori |

Datganiad ir wasg: Prif Weithredwr CGGC yn cyhoeddi ymddeoliad

Categori | Heb gategori |

Datganiad ir Wasg: Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn cipio prif wobr yn seremoni elusennau Cymru

Mwy o adnoddau