Menyw yn arwain cyfarfod

Bydd yr Wythnos Ymddiriedolwyr yma’n fuan – sut byddwch chi’n dathlu?

Cyhoeddwyd : 03/10/22 | Categorïau: Newyddion |

Mae’r Wythnos Ymddiriedolwyr yn ddigwyddiad blynyddol i ddangos y gwaith arbennig y mae ymddiriedolwyr yn ei wneud ac amlygu’r cyfleoedd i bobl o bob lliw a llun gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth.

Eleni, bydd yr Wythnos Ymddiriedolwyr (Saesneg yn unig) yn cael ei chynnal rhwng 7 ac 11 Tachwedd.

Mae bod yn ymddiriedolwr yn cynnwys ysgwyddo cyfrifoldebau sylweddol ac ymrwymo cryn dipyn o amser ac mae’r rôl bron bob amser yn ddi-dâl. Mae’r Wythnos Ymddiriedolwyr yn gyfle ffantastig i ddiolch i’ch ymddiriedolwyr am y gwaith y maen nhw’n ei wneud.

Y thema ar gyfer 2022 yw ‘Gwneud Gwahaniaeth mewn Oes Newidiol’.

Bydd CGGC a’n partneriaid, y cynghorau gwirfoddol sirol (CVCs) yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau yn ystod yr Wythnos Ymddiriedolwyr, felly cadwch lygad ar gylchlythyr a gwefan CGGC am ragor o fanylion a fydd yn dod yn fuan.

BETH YDYCH CHI’N MYND I’W WNEUD AR GYFER YR WYTHNOS YMDDIRIEDOLWYR?

Dyma rai syniadau ar gyfer cymryd rhan:

  • Cymerwch yr amser i ddiolch i’ch ymddiriedolwyr am eu cyfraniad
  • Defnyddiwch yr hashnod #WythnosYmddiriedolwyr i ymuno â’r drafodaeth ar gyfryngau cymdeithasol
  • Ewch i un o’r digwyddiadau lleol neu genedlaethol a fydd yn digwydd yn ystod yr wythnos
  • Achubwch ar y cyfle hwn i hysbysebu unrhyw leoedd gwag sydd gennych chi am ymddiriedolwyr

Dyma rai ystadegau diddorol am ymddiriedolwyr gan ymchwil ‘Taken on Trust’ y Comisiwn Elusennau:

  • Mae oddeutu 700,000 o ymddiriedolwyr yng Nghymru a Lloegr
  • Mae 93% o ymddiriedolwyr yn dweud bod y rôl yn bwysig neu’n bwysig iawn iddynt
  • Mae 70% o ymddiriedolwyr yn gwirfoddoli ar gyfer elusennau llai
  • Amcangyfrifir bod amser ymddiriedolwyr yn werth £3.5 biliwn y flwyddyn

Fodd bynnag, mae’r mwyafrif (92%) o ymddiriedolwyr yn bobl gwyn, hŷn gydag incwm ac addysg uwch na’r cyffredin, felly mae angen cynyddu’r amrywiaeth o ymddiriedolwyr a recriwtio pobl ag amrediad eang o gefndiroedd, profiadau a sgiliau.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddathlu’r Wythnos Ymddiriedolwyr gyda chi!

Cysylltwch â’ch CVC i gael gwybod beth sy’n digwydd yn lleol: Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Eisiau’r newyddion diweddaraf, barna a chyhoeddiadau yn ogystal ag erthyglau defnyddiol ar bynciau sydd o bwys? Ymunwch gyda’n rhestr bostio. Bob wythnos rydym yn cynnig crynodeb o newyddion y sector wirfoddol a diweddariadau yn syth i’ch mewnflwch.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 17/03/23 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Ymunwch â’r Help Llaw Mawr i ddenu mwy o wirfoddolwyr

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 15/03/23 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

A allech chi fod yr aelod newydd o’r banel annibynnol IiV Cymru?

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 10/03/23 | Categorïau: Newyddion |

Effaith cyllid Ewropeaidd yng Nghymru

Darllen mwy