Mae’n Wythnos yr Ymddiriedolwyr! Sut byddwch chi’n dathlu?

Mae’n Wythnos yr Ymddiriedolwyr! Sut byddwch chi’n dathlu?

Cyhoeddwyd : 06/11/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Mae Wythnos yr Ymddiriedolwyr yn cael ei chynnal rhwng 6 a 10 Tachwedd.

Mae Wythnos yr Ymddiriedolwyr (Saesneg yn unig) yn ddigwyddiad blynyddol i ddangos y gwaith arbennig y mae ymddiriedolwyr yn ei wneud ac amlygu’r cyfleoedd i bobl o bob cefndir gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth.

‘Mae Wythnos yr Ymddiriedolwyr yn amser i ni ddod ynghyd i ddathlu cyflawniadau bron un filiwn o ymddiriedolwyr ledled y DU. Diolch am yr amser, yr ymrwymiad a’r ymdrech rydych chi’n eu rhoi i’ch elusennau i’w helpu i ffynnu.’

Mae bod yn ymddiriedolwr yn cynnwys ysgwyddo cyfrifoldebau sylweddol ac ymrwymo cryn dipyn o amser ac mae’r rôl bron bob amser yn ddi-dâl, felly mae’r Wythnos yr Ymddiriedolwyr yn gyfle ffantastig i ddiolch i’ch ymddiriedolwyr am y gwaith y maen nhw’n ei wneud.

Y thema ar gyfer 2023 yw Llawer o leisiau. Yn gweithio gyda’i gilydd. Gyda diben.

MAE CGGC YN CYNNAL RHAGLEN GYFFROUS O DDIGWYDDIADAU AM DDIM AR GYFER YMDDIRIEDOLWYR:

Dydd Llun 8 Tachwedd, 11am: Rheoli anghytundebau rhwng ymddiriedolwyr mewnol mewn modd positif: Gwersi gan yr ‘Actor’s Benevolent Fund’
https://www.eventbrite.co.uk/e/739958986247?aff=oddtdtcreator

Dydd Mawrth 9 Tachwedd, 2pm: Gweithdy Hyrwyddwr y Mudiad Ymddiriedolwyr Ifanc
https://www.eventbrite.co.uk/e/young-trustees-movement-champion-workshop-tickets-748537153777?aff=oddtdtcreator

Dydd Iau 9 Tachwedd, 2pm: Gweminar Wythnos yr Ymddiriedolwyr: Crynodeb o lywodraethu elusennau!
https://wcva.cymru/cy/training-events/gweminar-wythnos-ymddiriedolwyr-crynodeb-o-lywodraethu-elusennau/

Mae llawer mwy o ddigwyddiadau ar brif wefan Wythnos yr Ymddiriedolwyr (Saesneg yn unig).

BETH YDYCH CHI’N MYND I’W WNEUD AR GYFER WYTHNOS YR YMDDIRIEDOLWYR?

Dyma rai syniadau ar gyfer cymryd rhan:

  • Cymerwch yr amser i ddiolch i’ch ymddiriedolwyr am eu cyfraniad
  • Defnyddiwch yr hashnod #WythnosYmddiriedolwyr i ymuno â’r drafodaeth ar gyfryngau cymdeithasol
  • Ewch i un o’r digwyddiadau lleol neu genedlaethol a fydd yn digwydd yn ystod yr wythnos
  • Achubwch ar y cyfle hwn i hysbysebu unrhyw leoedd gwag sydd gennych chi am ymddiriedolwyr

Dyma rai ystadegau diddorol am ymddiriedolwyr gan y Comisiwn Elusennau (gwefan Saesneg yn unig):

  • Mae bron un filiwn o ymddiriedolwyr yng Nghymru a Lloegr
  • Mae 93% o ymddiriedolwyr yn dweud bod y rôl yn bwysig neu’n bwysig iawn iddynt
  • Mae 70% o ymddiriedolwyr yn gwirfoddoli ar gyfer elusennau llai
  • Amcangyfrifir bod amser ymddiriedolwyr yn werth £3.5 biliwn y flwyddyn

Fodd bynnag, mae’r mwyafrif (92%) o ymddiriedolwyr yn bobl wyn, hŷn gydag incwm ac addysg uwch na’r cyffredin, felly mae angen cynyddu’r amrywiaeth o ymddiriedolwyr a recriwtio pobl ag amrediad eang o gefndiroedd, profiadau a sgiliau.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddathlu Wythnos yr Ymddiriedolwyr gyda chi yng Nghymru!

Cysylltwch â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol (CVC) i gael gwybod beth sy’n digwydd yn lleol: Cefnogi Trydydd Sector Cymru https://knowledgehub.cymru/cy/

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 29/04/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Diweddariad gan y Prosiect Iechyd a Gofal

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 16/02/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Cynllun gweithlu yn chwilio am fewnwelediad i rôl gwirfoddolwyr mewn lleoliadau iechyd meddwl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 11/12/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Dangos effaith CGGC

Darllen mwy