A group of people sit around a table smiling and taking notes

Beth am wneud adduned Blwyddyn Newydd i recriwtio ymddiriedolwyr iau?

Cyhoeddwyd : 13/01/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Gyda mwy o bwyslais nag erioed ar bwysigrwydd amrywiaeth, mae nifer o elusennau yn ceisio recriwtio ymddiriedolwyr iau.

Mae cyfartaledd oedran ymddiriedolwyr yn y DU rhwng 55 a 64 oed ac mae ymddiriedolwyr yn debygol o fod yn hŷn mewn elusennau bychain.

Mae llawer o fyrddau’n ymwybodol o’r mater hwn ac yn awyddus i recriwtio ymddiriedolwyr iau, ond mae llawer yn dweud wrthym hefyd eu bod yn ei chael yn anodd denu pobl ifanc.

Os mai recriwtio ymddiriedolwyr iau yw un o ‘Addunedau Blwyddyn Newydd’ eich elusen, beth am dreulio rhywfaint o amser yn darllen yr astudiaethau achos diweddar hyn gan bobl ifanc yng Nghymru sy’n rhoi gwybodaeth am eu cymhellion a’u profiadau?

Taith y Gwirfoddolwr i Ymddiriedolwr

Safbwynt Ymddiriedolwr Ifanc

4 Peth i’w Dysgu gan Ymddiriedolwr Ifanc

Dengys yr astudiaethau achos nad yw pobl ifanc yn amharod i’r syniad o ddod yn ymddiriedolwyr, ond rhaid tynnu eu sylw at y cyfleoedd sydd ar gael ac at y manteision o dderbyn hyfforddiant, mentora a chefnogaeth yn eu rolau.

Felly, meddyliwch sut gallwch wneud eich mudiadau’n fwy croesawgar a hygyrch i bobl ifanc. Defnyddiwch y llwyfannau cywir i gyfathrebu am gyfleoedd gan ddweud yn glir pa gefnogaeth a hyfforddiant a fydd yn cael eu darparu.

Adnoddau defnyddiol

Llawlyfr cynnwys ymddiriedolwyr ifanc

Ymuno a’r fwrdd

Symudiad Ymddiriedolwr Ifanc

Ymgyrch #iwill

 

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 12/07/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Lansio Porth Data newydd a gwell i’r Sector Gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/07/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Gwybodaeth a chymorth |

Rôl gwirfoddoli mewn cartrefi gofal yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/07/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Rôl y sector gwirfoddol mewn iechyd a gofal yng Nghymru

Darllen mwy