Awdur: Mair

Cyhoeddwyd: 16/08/22

Y Comisiwn Elusennau yn egluro rolau a chyfrifoldebau bwlio ac aflonyddu

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/08/22

Lansio ymgyrch newydd i gynorthwyo goroeswyr ymosodiadau rhywiol neu gamdriniaeth

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 05/07/22

Dweud eich dweud ar Newidiadau’r Comisiwn Elusennau i’r Datganiad Blynyddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/06/22

Diweddariadau’r Comisiwn Elusennau – Cadeirydd Newydd a Chynllun Busnes ar gyfer 2022/23

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 20/05/22

Cau’r Rhaglen Ennyn Effaith a’r Camau Nesaf

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/04/22

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn lansio fersiwn ddwyieithog o’r adnodd Hanfodion Elusennau

Darllen mwy