Prif Weithredwr CGGC, Ruth Marks yn gwneud anerchiad yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol CGGC 2019 a Darlith Flynyddol yn Llandudno

AGM CGGC 2023 – ar gyfer ein haelodau yn unig

Cyhoeddwyd : 26/10/23 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Bydd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM) yn cael ei gynnal ar-lein ym mis Tachwedd lle bydd gennym ni ddau siaradwr gwadd arbennig o Gyngor Ffoaduriaid Cymru a mudiad Cytûn: Eglwysi ynghyd yng Nghymru.

PRYD

Mae’n bleser gan CGGC gyhoeddi y bydd ein AGM yn cael ei gynnal ddydd Iau 23 Tachwedd 2023 rhwng 10am – 11.30am.

BLE

Bydd ein AGM am eleni yn cael ei gynnal ar-lein.

BETH I’W DDISGWYL

Bydd yr AGM yn cynnwys uchafbwyntiau o adroddiad blynyddol CGGC a’n hadroddiad ariannol diwedd blwyddyn. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i glywed gan ddau o’n haelodau:

  • Andrea Cleaver, Prif Weithredwr, Cyngor Ffoaduriaid Cymru
  • Siôn Brynach, Prif Weithredwr, Cytûn: Eglwysi ynghyd yng Nghymru

CADW LLE

Mae’r AGM am ddim i fynychu ac yn agored i aelodau CGGC yn unig.

Gall aelodau CGGC gadw lle ar-lein yma.

Bydd dolen ymuno yn cael ei hanfon atoch ar fore’r digwyddiad. Defnyddiwch hon i ymuno ar ddydd Iau 23 Tachwedd am 10am.

Os na allwch ddod a hoffech benodi dirprwy i fynychu ar eich rhan, llenwch y  ffurflen ddirprwy a’i dychwelyd erbyn 10am ddydd Mercher 22 Tachwedd 2023.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno.

DOGFENNAU AGM

  1. Agenda
  2. Cofnodion AGM 17 Tachwedd 2022
  3. Adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol 2022/23
  4. Ffurflen ddirprwy

AELODAETH CGGC

Rydyn ni’n credu y gallwn wneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd, felly beth am ymuno â ni a’n rhwydwaith cynyddol o fudiadau ledled Cymru?

Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim i fudiadau ag incwm blynyddol o £50,000 neu lai, ac fel arall yn dechrau ar £32 y flwyddyn yn unig. I gael rhagor o wybodaeth am sut i ddod yn aelod ewch i’n tudalen aelodaeth.

Os nad ydych chi’n siŵr a yw eich mudiad yn aelod o CGGC ar hyn o bryd, cysylltwch â ni yn aelodaeth@wcva.cymru.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 07/05/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – rhaglen digwyddiadau yn fyw nawr!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 23/02/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Rhaglen datblygu arweinyddiaeth am ddim i’r sector gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 19/02/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – gwnewch gais nawr am le i gynnal digwyddiad ac arddangosfa!

Darllen mwy