Academi Manwerthu Mentrau Gymdeithasol ar agor i geisiadau

Academi Manwerthu Mentrau Gymdeithasol ar agor i geisiadau

Cyhoeddwyd : 26/02/21 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau |

Gall mentrau cymdeithasol yng Nghymru ymgeisio bellach i SIS Retail Academy 2021.

Mae SIS Retail Academy yn helpu busnesau ac entrepreneuriaid sydd wedi’u gyrru gan genhadaeth i adnabod, llunio a deall y camau sydd angen iddynt eu cymryd er mwyn creu, tyfu a lluniadu eu gweledigaeth a chael effaith fesuradwy yn eu cymunedau.

Mae’r Academi wedi gwahodd arbenigwyr y diwydiant o safon fyd-eang i ddarparu gweithdai rhyngweithiol ar bynciau megis marchnata a gwerthu, cynigion cynnyrch, storïa ac adnabod tueddiadau.

Mae’n agored i bob menter gymunedol sydd wedi’i sefydlu, nid y rheini yn yr Alban yn unig.

Os hoffech chi wybod mwy, ymunwch â ni ar 8 Mawrth am 4pm lle byddwn yn cynnal sesiwn wybodaeth fer ar-lein gyda gwesteiwr SIS Retail Academy, Rachael Brown. E-bostiwch dîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru i gofrestru, os gwelwch yn dda.

PAM DDYLWN I YMGEISIO?

Mae’r pandemig wedi ysgogi newid yn y dirwedd manwerthu. Bydd arbenigwyr  yr SIS Retail Academy yn rhannu’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu ac yn eich helpu chi i adnabod yr hyn y gallwch chi ei ddysgu oddi wrth eich cwsmeriaid eich hun.

Byddant hefyd yn esbonio sut gallwch gymhwyso tueddiadau manwerthu a chynghorion a thriciau e-fasnach arfaethedig i’ch helpu i gymryd y camau nesaf ar eich siwrnai.

Bwriad y gyfres unigryw hon o seminarau yw eich helpu i wneud y mwyaf o’r cyfleoedd hyn a chreu mwy o effaith amgylcheddol-gymdeithasol.

DYSGWCH ODDI WRTH Y GORAU

Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle unigryw i ddysgu sut i dyfu a datblygu, mewnwelediadau i dueddiadau’r dyfodol, sut i ddeall cwsmeriaid, a sut i farchnata’ch busnes a’ch brand mewn tirlun manwerthu sy’n newid yn gyson.

Dros bum diwrnod, bydd y cohort yn dysgu sut i:

  • Weithredu o fewn marchnad ‘busnesau-er-lles’
  • Cwrdd â gofynion y cwsmer o ran yr economi werdd
  • Cyrraedd marchnadoedd y cwsmer o fewn byd masnachu sy’n newid yn gyflym
  • Cryfhau eu marchnata digidol a’u gwerthiant ar-lein
  • Manteisio ar dueddiadau manwerthu 2022.

Bydd cyfranogwyr hefyd yn cael mynediad cyfyngedig i alumni’r SIS Retail Academy ac yn dysgu sut i gymhwyso’r gweithdai i fywyd go iawn.

SUT I YMGEISIO

Dylai mentrau cymdeithasol sydd â diddordeb gyflwyno’u cais trwy ffurflen ar-lein SIS, sydd ar eu gwefan.

Croesewir ceisiadau gan fudiadau cymwys o nawr hyd 11 Mawrth.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r broses ymgeisio, ymunwch â ni mewn sesiwn wybodaeth gyda gwesteiwr SIS Retail Academy, Rachael Brown, ar 8 Mawrth am 4pm. E-bostiwch dîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru i gofrestru, os gwelwch yn dda.

DYDDIADAU

Dyddiadau: 26 – 30 Ebrill 2021 (boreau yn unig)

Ar-lein: Caiff sesiynau eu darparu trwy Zoom, a bydd y cohort yn defnyddio Slack er mwyn cyfathrebu a rhwydweithio.

Cost: £100 + TAW

CYMERADWYAETH

‘Diolch o galon am wythnos hynod ysbrydoledig sydd wedi fy nghodi i a dod â fi yn ôl i’r gêm.’

‘Fe wnaeth y sesiynau fy ysbrydoli, ac rydw i wedi dysgu cymaint oddi wrth arweinwyr yr academi, y siaradwyr gwadd, a fy nghyd-fynychwyr. Nid yn unig y cefais fewnwelediadau anhygoel yn y sesiynau, ond cefais hefyd frwdfrydedd o’r newydd ynglŷn â’r hyn y gall y busnes ddatblygu i fod a’r hyn y gall menter gymdeithasol ei wneud er mwyn creu gwahaniaeth.’

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 07/05/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – rhaglen digwyddiadau yn fyw nawr!

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 23/02/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

Rhaglen datblygu arweinyddiaeth am ddim i’r sector gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 19/02/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – gwnewch gais nawr am le i gynnal digwyddiad ac arddangosfa!

Darllen mwy